طراحی و ساخت

شرکت پویش پروژه مبنا با تکیه بر پرسنل متخصص ، دانش فنی و امکانات و تجهیزات پیشرفته و به روز ، گام های موثری در خودکفایی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت انواع مختلف قطعات ناوگان ریلی با تشکیل کارگروه های تخصصی طراحی و ساخت مفهومی ، طراحی وساخت صنعتی ، طراحی وساخت بدنه ، محاسبات وزنی و بالانسینگ و طراحی لی اوت  ، طراحی و شبیه سازی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی ، طراحی و ساخت قطعات ، ادوات ، تجهیزات و مجموعه های ناوگان ریلی به ویژه لکوموتیو و خودکشش برداشته است .